top of page

עושה בית ספר

ספר מקצועי חדש, מרתק ומקיף סוקר את תופעת ההטרדות המיניות במוסדות האקדמיים ומציע דרכי פעולה. כן, גם שם יש סיבה לזעוק "מי טו"

Prof._Rachel_Erhard

הטרדות מיניות ממש לא מתרחשות רק במועדוני לילה, בברים ובחוף הים. גם בין שבילי המוסדות להשכלה גבוהה מסתובבים גברים חרמנים יתר על המידה שעדיין לא מצייתים, או בוחרים לא לציית, לצו החברתי שהעלה ההאשטג המסחרר MeToo# לסדר היום - כלומר, מציקים, מטרידים ומרגישים נוח לחדור למרחב הפרטי בלי שקיבלו מאיתנו אישור לכך.
ספרה של פרופ' רחל ארהרד, "MeToo באקדמיה בישראל?!", מציף את הסוגיה הרגישה והנפיצה הזו במגוון זוויות שנגזרות מדיסציפלינות שונות: סוציולוגית, היסטורית, פסיכולוגית, משפטית ופוליטית. פרופ' ארהרד כיהנה במשך חמש שנים כנציבה למניעת הטרדות מיניות באוניברסיטת תל אביב וכראשת פורום הנציבות במערכת ההשכלה הגבוהה. בספרה החדש היא חושפת את הבעיה המושתקת ומציעה דרכים להתמודדות עמה.
הספר יורד לעומק הפרטים שמרכיבים אירוע של הטרדה מינית ומציג את האלמנטים של חוסר השוויון המגדרי שהובילו לאותו אירוע. הוא מיועד גם, ובעיקר, לארגונים אקדמיים או מקצועיים שמעוניינים ללמוד כיצד לטפל בבעיה מן היסוד, תוך אימוץ אופני הפעולה המוצעים בו. 236 עמודים. 96 שקל. 
x רעות בנימיני

bottom of page