top of page
מאיה גז

המכות שהחיים מטיחים עליהן

אידה קידר-מליץ. צילום: עפר קידר

לפלנד (הוצאת "עברית"). מאת אידה קידר-מליץ
דרך החיים ארוכה היא ומפותלת והגיבורות של אידה קידר-מליץ בספרה החדש, "לפלנד" (נובלה אחת ושישה סיפורים קצרים), יודעות זאת היטב. קידר-מליץ חושפת בפני הקוראת שלה את העלילה ככנפי פרפר שנפתחות לאיטן. היא מספרת סיפורים בסבלנות, ויודעת לתפוס את הקוראות בסיפורים, שלמראית עין נראים כסיפורי דיומא, אך מתבררים כאלימים ולעתים אף מפחידים. המכה ניטחת על הקוראת אחת אחרי השניה ברגעים בלתי צפויים. התוצאה היא הפתעה בה נמהלים כאב, סיפוק ועונג. 


ספרה הראשון של קידר-מליץ "גינת אגוז" ראה אור ב-2019 בהוצאת פרדס. עתה, ניכר שהיכולת הסיפורית שלה השתכללה והיא מציבה גיבורות נשיות חזקות, חלקן במסווה, בחזית בעלילה. הגיבורות הללו מתמודדות עם החיים, כפי שהוכתבו להן: הורים אלימים, בריחה, היעלמות, חנופה, מרד. כל אחת מהן בוחרת בדרך אחרת כדי להתמודד עם האתגרים בפניהם הן ניצבות.


הגיבורות של מליץ לא מתנצלות. הן חיות על פי דרכן. יש שלומדות ומתפתחות, לוקחות לעצמן שם אחר, ממציאות לעצמן זהות חדשה, נעלמות, יש שבוחרות שלא ליצור זוגיות ארוכת טווח, ומעדיפות לא ללדת ילדים. 
בכל המקרים אלו נשים מורדות ואמיצות והסופרת מבודדת את הנקודה בה מתחולל אירוע משמעותי עם האנשים בחייהן ועם העולם. גיבורות הסיפורים ב"לפלנד" נרמסות בידי משפחה דורסנית או מכות הגורל. צעירה שברחה ממשפחתה, החליפה את זהותה ובנתה לעצמה חיים חדשים, שכוללים קריירה אקדמית מצליחה, פוגשת שוב את אחותה שנשארה מאחור. המפגש מטלטל את עולמה; עקרת בית כנועה מתפכחת ומתחילה למרוד כנגד המחנק שבחייה; אישה משתוקקת להתגבר על דימוי הגוף כדי לחוות סוף-סוף ריגוש מיני; פסנתרנית שבן זוגה הולך ודועך. הדמויות ב"לפלנד" מעזות, אוחזות בתשוקת החיים ובחופש, ומפסיקות להתנצל, בניסיון למצוא עצמן במקום אחר וטוב יותר. הקונפליקט כופה עליהן להחליט אם לחיות עם מה שיש, או לנסות למצות את החיים עד תומם. 

bottom of page