top of page

כתבה

להתראות, חוסר אונים 

המחאה הנוכחית מציפה מחדש את השאלות הבסיסיות ביותר: מהן הזכויות של ציבור הנכים בישראל? מה מגיע לנכים ולסובלים מבעיות רפואיות שונות, על פי חוק, ממקום העבודה ומהרשויות? עו"ד לינוי אולניק מציגה: 10 שאלות ותשובות.
 

1. מהן זכויותיי כחולה פרקינסון - במידה שאין לי נכות מוגדרת?
הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי אינן נקבעות בגין אבחנת המחלה, אלא בגין השפעת המחלה על התפקודים השונים. רשת הזכויות מורכבת על ידי בחינת הפגיעות השונות. 
פגיעה ביכולת ההשתכרות עשויה להקנות זכאות לקצבת נכות כללית. פגיעה בביצוע פעולות היום יום עשויה להקנות זכאות לקצבת שירותים מיוחדים. פגיעה בניידות עשויה להקנות זכאות לקצבת ניידות. 
2. הנכות שלי מוגדרת כ-90% כשלמעשה אני תלוי לחלוטין במטפל. האם אני זכאי להגיש בקשה להעלאת אחוזי הנכות?
עניין התלות בעזרת הזולת רלוונטי לצורך בחינת זכאותך לקצבת שירותים מיוחדים. קצבת שירותים מיוחדים הינה קצבה המשולמת לאדם הזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, כאשר קיימות
3 רמות זכאות: 
1 . 50% המזכה בקצבה בסך 1,405 ₪
2 . 112% המזכה בקצבה בסך 3,286 ₪
3 . 188% המזכה בקצבה בסך 5,261 ₪
קביעת רמת הזכאות נקבעת על פי מבחן הערכת תלות.
3. האם ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים גם כשאיני זכאי לקצבת נכות כללית?
גם אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה - ומלבד שההכנסה החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק. אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית ייבדק לצורך תביעה לקצבת שירותים מיוחדים במידה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לעניין שירותים מיוחדים.
4. באילו מקרים אדם זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה?
אדם זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה אם נקבעה לו, לתקופה של מעל חצי שנה, נכות רפואית בשיעור של 100% עקב בעיה רפואית קשה אחת כמו עיוורון, מחלת סרטן, השתלת איברים ושימוש בדיאליזה, או, לחילופין, אם נקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% מצירוף של מספר נכויות עקב בעיות רפואיות שונות, על פי חישוב משוקלל. מי שתקופת נכותו בשיעור הנ"ל נקבעה לתקופה של פחות מחצי שנה לא יהיה זכאי לפטור ממס בגין הכנסותיו.
5. לעניין פטור ממס, האם זה משנה אם אני עצמאי או שכיר?
עובד שכיר או כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה, לרבות השנה השוטפת. עובד עצמאי, או בעל שליטה או כל מי שהגיש דו"חות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כשבמקרים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך. חשוב להדגיש כי תקופת הזכאות הרטרואקטיבית נקבעת בהתאם למועדי הנכויות, דהיינו, הזכאות להחזר מס רטרואקטיבי היא מהמועד שבו נקבעה דרגת הנכות העומדת בסף הנדרש לצורך פטור ממס.
6. מהי קצבת ניידות? מהן ההטבות בניידות?
קצבת ניידות היא קצבה המשולמת לאדם שעקב מצבו הרפואי מוגבל בניידותו. היא משולמת במסגרת הסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, שמכיל רשימה סגורה של ליקויים שבגינם ניתן לקבוע שיעור מוגבלות בניידות. הסכם הניידות מטרתו לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים - בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין. סל ההטבות מכיל תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות חודשית, הנחה במיסים לרכישת רכב, הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד. חשוב לדעת שגם שוהים במוסד עשויים להיות זכאים לקצבת ניידות.
7. איך עליי להתנהל בוועדות רפואיות?
הועדות הרפואיות מגוונות ויש להתייחס לכל אחת בהתאם. מומלץ לקבל ייעוץ והכוונה בטרם קיום ועדה, בהתאם לוועדה הרלוונטית. שירות זה ניתן במסגרת ייצוג משפטי בתחום. 
1272.jpg

10. יש לי ביטוח סיעודי. מה זה אומר? האם זה ביטוח אובדן כושר עבודה?
לא, אלה שני ביטוחים שונים וכל אחד מהם עונה על מצב אחר.
9. אני לאחר אירוע מוחי שנגרם עקב ויכוחים ומתחים בעבודה, בן 70, עדיין עובד. האם ניתן לתבוע נכות ממקום העבודה?
אשרייך שאתה ממשיך לעבוד בגילך, חשוב לבחון את לוחות הזמנים בין מועד האירוע המוחי לבין מועד הוויכוחים. פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות, יכולה להיות אחת מאלה: 
א. תאונת עבודה שנגרמה תוך כדי ועקב עבודה בנסיבות המפורטות בחוק.
ב. מחלת מקצוע מתוך רשימת מחלות מוגדרת שנקבעה בתקנות, והמבוטח חלה בה עקב עבודתו. ישנן קצבאות נוספות בתחום, אותן ניתן לתבוע.
 
10. יש לי ביטוח סיעודי. מה זה אומר? האם זה ביטוח אובדן כושר עבודה?
לא, אלה שני ביטוחים שונים וכל אחד מהם עונה על מצב אחר. ביטוח סיעודי הוא ביטוח המשולם לאדם שכתוצאה ממצבו הרפואי מתקשה בביצוע פעולות היום יום וזקוק לעזרת הזולת בביצוען. ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח את הכנסתו של אדם שנאלץ להפסיק את עבודתו כתוצאה ממצב רפואי ובעת הצורך חברת הביטוח תפצה את המבוטח ב - 75% מהשכר המדווח לחברת הביטוח. שכירים שאינם בעלי ביטוח אובדן כושר עבודה אבל הם בעלי קרן פנסיה עשויים להיות זכאים לפנסיית נכות.
8. יש לי ילד מיוחד. איך אדע אם אני זכאית לקצבה כלשהי עבורו?
קצבת ילד נכה היא קצבה המשולמת לצורך השתתפות בהוצאות הכספיות של משפחה המגדלת ומטפלת בילד מיוחד. הזכאות לקצבת ילד נכה מורכבת ממספר משתנים, לרבות מצב רפואי, גיל ועוד. קיימות שלוש קבוצות אוכלוסייה לעניין מבחני הזכאות של המוסד לביטוח לאומי: ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, ילד התלוי בעזרת הזולת, ילד עם ליקוי מיוחד. לכל קבוצת אוכלוסייה יש קריטריונים ומבחנים משלה שיש לבדוק לפיהם את הזכאות לקצבה.
 
bottom of page